Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms, Ampīrs, Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs Kāpņu telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Tumšs cokols, gaiša sienas plakne. Cokola augstums pirmajos 7 slāņos 31,5 - 37cm. 8.,9. slānī attiecīgi 93,5 un 96,5cm / Cokols
Stratigrāfija
1.-9. apdres slānis uz 1795. gada apmetuma.
Datējums
18.gs. beigas - 19. gs. vidus
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Lēvalde D., Veinberga K., Beitāns K. Ēka Rīgā, Grēcinieku ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Sējums 3. Ēkas 3.,4.,5. stāvs. - Rīga, AIG, 1997 - AIG arhīva Nr. 0695