Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas augšdaļa.
Novietne
4. stāvs, T4-6
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Melna frīzes josla ar ornamentu trafareta tehnikā./ Melnā frīze. Trafarets
Stratigrāfija
1. krāsojuma slānis uz 1795.g. apmetuma.
Datējums
1795. gads
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Saglabājies sienas augšdaļā, ornaments nav atšifrējams.
Literatūra
Lēvalde D., Veinberga K., Beitāns K. Ēka Rīgā, Grēcinieku ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Sējums 3. Ēkas 3.,4.,5. stāvs. - Rīga, AIG, 1997 - AIG arhīva Nr. 0695