Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Gleznotāju iela 12/14

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas augšdaļa.
Novietne
1. stāvs, telpa T12
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Frīzes josla - uz oranžīga fona gleznoti augu motīvi pelēkbalta grizaja toņos. Griestu ielocē iluzori gleznots dzegas profilējums./ Frīze. Grizajs. Iluzora dzega. Augu ornaments.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Saglabājies sienas augšdaļā, pilna kompozīcija nav atšifrējama.
Literatūra
Dirveiks I., Bikše Z. Ēka Rīgā Gleznotāju ielā 12/14. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1. sējums:teksts, rasējumi, fotofiksācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0700