Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
Ēka "B", Kāpņu telpa (T13)
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Dzeltena siena, brūngans cokols, Frīzes joslā ornaments brūnos, baltos toņos./ Frīze. Cokols.
Stratigrāfija
Pirmā apdare uz 19.gs. pimās desmitgades apmetuma.
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Konstatēts fragmentāri, ornaments nav atšifrēts.
Literatūra
Dirveiks I., Lēvalde D., Ūdre D., Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Jaunielā 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0712