Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
Kāpņu telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Zvīņu rusti ar puķīti centrā. Trafareta tehnikā ar gaismēnām okera toņos. Cokols pelēks ar baltu un brūnu kontūrlīniju./ Cokols ar kontūru. Rozete.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare pēc ēku "A" un "B" apvienošanas.
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Dirveiks I., Lēvalde D., Ūdre D., Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Jaunielā 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0712