Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
Kāpņu telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Melns cokols, sarkana atdalošā svītra, dzeltena siena./ Cokols ar kontūru.
Stratigrāfija
2.slānis pēc ēku "A" un "B" apvienošanas.
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Dirveiks I., Lēvalde D., Ūdre D., Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Jaunielā 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0712