Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kr. Valdemāra iela 22

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, T11
Tehnika
Lietais papīrs līmēts uz koka konstrukcijām. Krāsots ar līmes krāsām.
Sižets
Sarkani šļakstinājumi uz dzeltena fona./ Uzšļakstījums
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Slikta
Literatūra
Lēvalde D. Ēka Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 22. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 2. stāvs. - Rīga,AIG, 05/12/02 AIG arhīva Nr. 1152