Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Citadeles iela 7/5

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Cietums citadelē.
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
Arestantu kameras
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Tumšs (melns, pelēks) cokols (sakrīt ar palodzes augstumu - 91-94cm). Siena gaiša (krēmkrāsas, pelēcīga)./ Cokols
Stratigrāfija
1.-6. slānis
Datējums
1786.g. - 19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Lēvalde D., Zviedrāns J., Gaile I., Dirveiks I. Ēka Rīgā, Citadeles ielā 7/5. Arhitektoniski mākslinieciska apsekošana. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0914