Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Citadeles iela 7/5

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Cietums citadelē.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
Cietuma personāla telpas.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Tumši cokoli (55cm, 62cm). Rozā, dzeltens sienas krāsojums./ Cokols
Stratigrāfija
1.,2. slānis
Datējums
1786.g.-18.gs. beigas
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Lēvalde D., Zviedrāns J., Gaile I., Dirveiks I. Ēka Rīgā, Citadeles ielā 7/5. Arhitektoniski mākslinieciska apsekošana. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0914