Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Citadeles iela 7/5

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Cietums citadelē.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
Cietuma uzrauga dzīvojamās telpas
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Uz zilgana sienas fona tumši zilas krāsas pigmenti un līniju fragmenti. Iespējams, polihroms krāsojums vai gleznojums./Gleznojums ?
Stratigrāfija
2.apdares slānis.
Datējums
18.gs.beigas
Saglabātība
Slikta, ornaments nav atšifrējams
Literatūra
Lēvalde D., Zviedrāns J., Gaile I., Dirveiks I. Ēka Rīgā, Citadeles ielā 7/5. Arhitektoniski mākslinieciska apsekošana. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0914