Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Dzirnavu iela 67, liters 1

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Telpa 26
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālā trīsdalījuma un rāmju sistēmas apvienojums. Tumši pelēks cokols, dzeltenīga siena ar rāmjiem, frīzes joslā stilizēts augu orn. trafareta tehnikā./ Horizontālais trīsdalījums. Rāmju sistēma. Frīze. Augu ornaments. Trafarets.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz 19.gs.2.cet.,vidus apmetuma
Datējums
19.gs.2.cet., vidus
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Zviedrāns J., Taurena R., Veinberga K. Rīga, Dzirnavu iela 67, lit. 1. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0920