Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Lāčplēša iela 55

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. T.s. Katrīnas skola ("Catharinaeum")
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas un griesti
Novietne
Klašu telpas.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Sienas dzeltenas, griesti balsināti./ Monohroms
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz 19.gs.2.cet. apmetuma
Datējums
1827.g.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra.
Literatūra
Zviedrāns J., Strupule V., Garkevičs K. Ēka Rīgā, Lāčplēša ielā 55. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un kultūrvēsturiskais novērtējums. - Rīga, AIG, 2000 AIG arhīva Nr. 1014