Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Ieejas vestibils
Tehnika
Līmes ? krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokola daļā zaļš un pelēks uzšļakstījums uz tumši zilpelēka fona. Siena gaiša ar melnām un brūnām līnijām, kas, iespējams, kārtotas rāmju sistēmā./Rāmju sistēma. Cokols. Uzšļakstījums.
Stratigrāfija
5. apdares slānis
Datējums
19.gs. vidus
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Nav pilnībā rekonstruējams.
Literatūra
Strupule V., Taurena R., Cine I. Rīga, Pils iela 6. AMIzpēte. Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva Nr. 0785