Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Bruņinieku iela 2

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dzīvojamā māja alus darītavas "Kymmel" teritorijā
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
Telpa 001-15
Tehnika
Līmes krāsa uz koka guļšķautņu sienām, uz apmetuma griestos.
Sižets
Koka siena gaiši pelēka, tumši pelēks 92cm augsts Cokols. Griestu ielocē uz apmetuma Reversais trafarets ar akanta lapu ornamentu. Uz gaiši pelēka fona ar tumšu krāsu uznestas ēnu daļas./ Akants.
Stratigrāfija
?
Datējums
1840. gadi
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Griestu vidusdaļā apmetums mainīts.
Literatūra
Zviedrāns J., Dirveiks I., Strupule V. Ēku komplekss Rīgā, Bruņinieku ielā 2. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1. sējums. Teksts. 2. sējums. Fotofiksācija. 3. sejums. Rasējumi. - Rīga, AIG, 16.12.2004 AIG arhīva Nr. 0511,0512, 0513