Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Bruņinieku iela 2

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dzīvojamā māja alus darītavas "Kymmel" teritorijā
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Telpa 001-15
Tehnika
Līmes krāsa uz koka guļšķautņiem.
Sižets
Spilgti dzeltena siena. Frīzes joslu norobežo melna kontūrlīnija. Ar sarkanu krāsu veidots ornaments./ Frīze
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1830. gadi.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra.Ornaments nav atšifrējams.
Literatūra
Zviedrāns J., Dirveiks I., Strupule V. Ēku komplekss Rīgā, Bruņinieku ielā 2. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1. sējums. Teksts. 2. sējums. Fotofiksācija. 3. sejums. Rasējumi. - Rīga, AIG, 16.12.2004 AIG arhīva Nr. 0511,0512, 0513