Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Maskavas iela 41

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
Telpa T15
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Paklāja trafarets. Imitē tapešu rakstu.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
19.gs.vidus
Saglabātība
Ēka nojaukta
Literatūra
Bērzupe I. Ēkas Rīgā, Maskavas ielā 41 izpēte. Sējums II. Fotofiksācijas attēli 1 - 84. - Rīga, LPSR Kult. Piem. rest. proj. kantoris, 1986 AIG arhīva Nr. 2127