Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Ieejas vestibils
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rusti. Uz gaiša fona ar sarkanu krāsu siena dalīta taisnstūra formas rustos ar noapaļotiem stūriem.
Stratigrāfija
4. krāsojuma slānis
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra.
Literatūra
Strupule V., Taurena R., Cine I. Rīga, Pils iela 6. AMIzpēte. Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva Nr. 0785