Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Kāpņu telpa.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rusti. Pelēka siena ar ultramarīna zilu rustojumu.
Stratigrāfija
3. slānis pēc ēku "A" un "B" apvienošanas.
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāra. Kompozīcija nav fiksēta.
Literatūra
Dirveiks I., Lēvalde D., Ūdre D., Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Jaunielā 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0712