Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
Kāpņu telpa 1. stāva līmenī.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rusti (40 x 46cm) - ar brūnu 7mm platu līniju krāsoti uz pelēka fona.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.beigas, 19.gs. sākums
Saglabātība
Konstatēts fragmentāri
Literatūra
Dirveiks I., Lēvalde D., Ūdre D., Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Jaunielā 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0712