Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
baroks/rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
Ēku "A" un "B" dzīvojamās istabas, kāpņu telpas
Tehnika
Kaļķa krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols melns vai tumši pelēks (25-40cm). Sienas balsinātas.
Stratigrāfija
3-4 vecākie slāņi
Datējums
18.gs.2.,3.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Dirveiks I., Lēvalde D., Ūdre D., Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Jaunielā 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0712