Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti ar plastisku līstīšu ģeometrisku dekoru
Novietne
Telpa aiz dīles 1.st. Uz sienām holandiešu flīzes.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums brūnos toņos, centrā sarkans pigments
Stratigrāfija
1. slānis
Datējums
18.gs.2.cet.
Saglabātība
Slikts, kompozīcija nav konstatēta
Literatūra
Dirveiks I.,Lēvalde D.,Lūsēns M. Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 10. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 1. sēj. - Rīga, AIG, 1998, -AIG arh.nr.0762