Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Daugavgrīvas iela 7

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Grīda
Novietne
Sekundāri izmantots dēlis bēniņos.
Tehnika
Eļļas krāsa uz grīdas dēļiem
Sižets
Šaha galdiņa raksts okerdzeltenā un sarkanbrūnā tonī.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1845.-50. gadi
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Veinberga K., Zviedrāns J. Rīga, Daugavgrīvas iela 7. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva Nr. 0354