Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils laukums 3

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Rīgas pils
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
Priekšpils ZR korpuss, telpa T111
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols (58cm) ar pelēkām, baltām horizontālām joslām.Siena jūras zaļganzila.
Stratigrāfija
3.slānis uz 19.gs.sākuma apmetuma
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Konstatēts zondāžās
Literatūra
D.Lēvalde, I.Jēkabsone, Ģ.Jēkabsons. Rīgas pils. Priekšpils interjeru arhitektoniski māksliniciskā izpēte.- Rīga, AIG_KROKS,1994 (AIG arhīva Nr. 1975)