Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Tirgoņu iela 5-7

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Augu vītne ap rāmja kontūrjoslu. Ornamenta sabiezinājums uz pildiņa vertikālās ass.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.70.,80. gadi
Saglabātība
Apmetums uzskaldīts. Zudis līdz ar ēkas pārbūvi.
Literatūra
Diapozitīvi SIA "Arhitektoniskās izpētes grupas" arhīvā.