Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Tirgoņu iela 5-7

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, logaila
Novietne
2. stāvs, telpa pret pagalmu
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Iluzors sienas panelējums. Cokola daļā - Iluzoras metāla margas. Pildiņos - Rozete ovāla un Pogas veida tvereklis iluzors.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Zudis līdz ar ēkas pārbūvi.
Literatūra
1. Diapozitīvi un planšete ar rekonstrukciju SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" arhīvā. 2. Strupule V. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros//Žurn. Studija,-Nr.6, 1999