Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vāgnera iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa T2, T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Vertikālas platas joslas, kas pieslēdzas horizontālai. Trafarets piegleznots. Kartušas, Rozetes kārtotas pamīšus. Pelēki, zilgani toņi, Melnas, baltas gaismēnas.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz 1863. gada apmetuma.
Datējums
1863. gads
Saglabātība
Izpētes laikā apmierinoša.
Literatūra
Veinberga K., Strupule V. Rīga, Vāgnera iela 20. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1999 AIG arhīva Nr. 0814