Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vāgnera iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Griesti
Novietne
1. stāvs, telpa T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Perimetrālas joslas griestos. Trafarets. Tulpes. (Sienas apdari skat. Nr. 617).
Stratigrāfija
8. apdares slānis
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Veinberga K., Strupule V. Rīga, Vāgnera iela 20. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1999 AIG arhīva Nr. 0814