Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vāgnera iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs, telpa T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums ? No horiontāla stiebra simetriskas Ozollapas un ogas. Augu ornaments.Melns Trafarets uz dzeltena fona.
Stratigrāfija
7. apdares slānis uz 1761. gada apmetuma.
Datējums
19.gs. sākums
Saglabātība
Fragmentāra. Tikai frīzes daļā.
Literatūra
Veinberga K., Strupule V. Rīga, Vāgnera iela 20. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1999 AIG arhīva Nr. 0814