Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vāgnera iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas.
Novietne
1. stāvs, telpa T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Frīze. 30 cm joslā zem dzegas Augu ornaments - Tulpes, Lapu Vītne. Zilganzaļi, pelēki, zili, sārti toņi.
Stratigrāfija
6. apdares slānis uz 1761. gada apmetuma.
Datējums
18. gadsimta beigas
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Slāņa fragmenti tikai frīzes zonā. Zemāk lieli krāsu slāņa zudumi.
Literatūra
Veinberga K., Strupule V. Rīga, Vāgnera iela 20. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1999 AIG arhīva Nr. 0814