Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vāgnera iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs, telpa T1
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
62 cm augsts pelēks Cokols ar kontūru melnu. Gaiši dzeltena sienas plakne.
Stratigrāfija
5. apdares slānis uz 1761. gada apmetuma.
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Veinberga K., Strupule V. Rīga, Vāgnera iela 20. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1999 AIG arhīva Nr. 0814