Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vāgnera iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Sienas.
Novietne
1. stāvs, telpa T1
Tehnika
Balsinājums
Sižets
Monohroma siena
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1761.gads
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Veinberga K., Strupule V. Rīga, Vāgnera iela 20. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1999 AIG arhīva Nr. 0814