Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vāgnera iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Sienas.
Novietne
1. stāvs, telpa T1
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Violeti pelēks Cokols ar kontūru (melnu). Pelēcīgi balta siena.
Stratigrāfija
3. ? apdares slānis
Datējums
18.gs. 3.ceturksnis
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Veinberga K., Strupule V. Rīga, Vāgnera iela 20. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1999 AIG arhīva Nr. 0814