Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs, telpa T111/112
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīze - Trafarets. Akants - simetriskas volūtas. Rozetes mazas.
Stratigrāfija
3. apdares slānis uz 1799. g. apmetuma.
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Rīga, Jēkaba iela 24. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2.,5.,13. dzīvoklis. - Rīga, AIG, 1991 AIG arhīva Nr. 0722