Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
Kāpņu telpa starp ielas un sētas korpusiem.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar kontūru. Tumši rozā sienas plaknē - melna Treljāža. Frīzes joslā vienkāršs stilizēts Augu ornaments - Trafarets. Analogas apdares skat. Nr. 593.,602..
Stratigrāfija
1.apdares slānis uz 1799.g. apmetuma
Datējums
1799.g.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734