Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
1.stāvs T111/112
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar kontūru. Tumši rozā sienas plaknē - melna Treljāža. Frīzes joslā vienkāršs stilizēts Augu ornaments - Trafarets. Analogas apdares skat. Nr. 584.,593.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz 1799.gada apmetuma
Datējums
1799.gads
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Rīga, Jēkaba iela 24. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2.,5.,13. dzīvoklis. - Rīga, AIG, 1991 AIG arhīva Nr. 0722