Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
2. korpuss, 2. stāvs, T257
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar kontūru. Siena okera dzeltena. Frīze - ornaments nav atšifrēts.
Stratigrāfija
2.apdares slānis.
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A.,Sauleskalne I.,Taurena R., Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 2. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga, AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0735