Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. korpuss, 2. stāvs, T228 un T262.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru - pelēks ar melnu.Siena balsināta.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
19.gs.sākums
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A.,Sauleskalne I.,Taurena R., Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 2. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga, AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0735