Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
4. stāvs, telpa 403
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Pelēks Cokols ar kontūru un divu krāsu Uzšļakstījums. Melnā frīze ar zaļas krāsas ornamenta pēdām. Sarkana siena.
Stratigrāfija
3. apdares slānis
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734