Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 316/317
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols, kuru rotā Treljāža ornaments. Monohroma rozā siena ar kontūrlīnijām zem ieloces. (1.apd.slāni skat. Nr. 569).
Stratigrāfija
2. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.b., 19.gs.sākums (pēc 1799.g.)
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
1)Rīga, Jēkaba iela 24, 8. dzīvoklis. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1991 - AIG arhīva Nr. 0730 2)Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734