Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
3. stāvs, telpa 305
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Ornamenta josla virs cokola - Gleznojums - Augu ornaments. Frīze dubulta - Ģeometrisks ornaments - rombi, varbūt Meandrs ?. Zem frīzes joslas šaurs Augu ornaments.
Stratigrāfija
1.apdares slānis uz 19.gs.sāk.apmetuma
Datējums
19.gs.sākums
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734