Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas. Griestu ieloce.
Novietne
3. stāvs, telpa 301/302
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Gaišs cokols, ķieģeļsarkanas sienas, melni rāmji. Griestu ielocē ornamentāls dekors - Trafarets. (1.slānis skat. Nr.565).
Stratigrāfija
2.apdares slānis.
Datējums
18.gs.b., 19.gs.s. (pēc 1799.g.)
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
1)Rīga, Jēkaba iela 24. 8.dzīvoklis. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1991 - AIG arhīva Nr. 0730. 2)Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734