Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa 217
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Drapērija, ritmiski izkārtota. Gleznojums augšmalā - Augu ornaments stilizēts. (1. slānis - skat. Nr. 571).
Stratigrāfija
2.apdares slānis.
Datējums
18.gs.b., 19.gs.s. (pēc 1799.g.)
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
1)Rīga, Jēkaba iela 24, 5. dzīvoklis. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Teksts, grafiskie materiāli, fotofiksācija - Rīga, AIG, 1991 - AIG arhīva Nr. 0723 2)Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734