Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa 204 (daļēji, aiz zudušas starpsienas)
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar kontūru. Tumšs rāmis ar līkloču līnijas dekoru. Siena - rozā ar retiem zaļiem punktiem. (citi telpas 204 slāņi skat. Nr. 574, 575, 578).
Stratigrāfija
3. ? apdares slānis
Datējums
18.gs.b., 19.gs.s. (pēc 1799.g.)
Saglabātība
Fragmentāra. Sienas augšdaļā apmetums zudis.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734