Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 314
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Gleznojums - Ornamenta josla virs cokola. Frīze - analoga ornamenta josla - simetriskas lapas un pumpuri ap horizontālu stiebru. (1. apd. slānis - Nr. 567)
Stratigrāfija
2.apdares slānis.
Datējums
Pirms 1799.g.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734