Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 319 (daļēji)
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru. Lentveida joslas. Augšējā - Gleznojums ļoti fragmentāri saglabājies.
Stratigrāfija
2. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.b., 19.gs.sākums
Saglabātība
Fragmentāra. Sienas augšdaļā apmetums zudis.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734