Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 318/319 (daļēji)
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoru profiljoslu. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Zilpelēki rāmji, iekšējās plaknes baltas.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734