Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 316/317
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoru profiljoslu, ar iluzoriem pildiņiem. Rāmis zilganzaļš. Tajā Astragāls liela izmēra, gleznots. Pelēkas pildiņu un panno iekšējās plaknes
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
1)Rīga, Jēkaba iela 24, 8. dzīvoklis. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1991 - AIG arhīva Nr. 0730 2)Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734