Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 314
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoru profiljoslu, ar iluzoriem pildiņiem. Horizontālā trīsdalījuma un rāmju sistēmas apvienojums. Frīze - Gleznojums zilganzaļos, okera toņos. Rāmis gaišzils, iekšējā plakne rozā.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts izpētes laikā.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734