Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 18

Arhitektūra
Profānā apbūve, Mencendorfa nams
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāva t.s. "kapela"
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma ?
Sižets
Gleznojums. Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Cokols ar iluzoru profiljoslu. griestus skat. Nr. 399.
Stratigrāfija
Uz apmetuma virs 18.gs. 1.puses baroka gleznojumiem.
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Saglabāts fragmentāri, jo atsegta baroka kompozīcija. Polijas Vēst. piem. restaurācijas darbnīca, Toruņas nodaļa. 1987.-1991.g.
Literatūra
Audere Ilona. Mencendorfa nams Rīgā. - Rīga, 2002 - 49. lpp.