Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
Ēka "A", telpa T27
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokola paneļu imitācija krāsojumā (78cm augstumā). Rāmji sarkani ar melnu kontūru, pildiņi dzelteni, siena gaiši zilgana./ Cokols ar iluzoriem pildiņiem.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Konstatēts fragmentāri
Literatūra
Dirveiks I., Lēvalde D., Ūdre D., Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Jaunielā 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0712